Međunarodne finansijske institucije

Međunarodne finansijske institucije

4.11 - 1251 ratings - SourcePrvi zajam za strukturno prilagoA‘avanje odobren je Turskoj marta 1980. godine u iznosu od 200 miliona dolara. ... agencijama za razvoj a€“nacionalnim i meA‘unarodnim, 2. sa institucijama za kreditiranje izvoza i 3. sa komercijalnim bankama. ... zajedniAkih poslova, posebno kada se radi o nekim novim oblicima kofinansiranja (o Aemu A‡e biti reAi dalje u ovom tekstu). ... finansiranju nabavki potrebnih za dati projekt; odgovornost Banke ovde je veA‡a, a veze sa sufinansijerima su AvrAiA‡e.


Title:Međunarodne finansijske institucije
Author: Budimir Stakić
Publisher:Univerzitet Singidunum -
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA